Polityka jakości

Przedmiotem naszej działalności są usługi sprzedaży artykułów BHP oraz outsourcing zakupów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, utrzymywaniu wysokich standardów pracy oraz kompetencjom zespołu specjalistów zapewniamy kompleksowe usługi spełniające oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Strategicznym dążeniem firmy ARTIM Przedsiębiorstwo Wielobranżowe jest ugruntowanie mocnej pozycji na rynku oraz wizerunku pewnego partnera biznesowego dbającego o swoich Klientów poprzez dostarczanie im produktów i usług o najwyższej jakości.

W celu realizacji naszych celów oraz doskonalenia organizacji wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Nasz cel strategiczny realizujemy poprzez następujące działania:

• profesjonalne świadczenie usług i dostarczanie produktów przez personel o wysokich kompetencjach, przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania oraz optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów,
• przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych, wymagań klienta i stron zainteresowanych oraz wszelkich innych wymagań, mających zastosowanie, istotnych dla kontekstu organizacji, wpływających na zdolność organizacji do zapewnienia zgodności wykonywanych działań oraz zwiększania zadowolenia klienta,
• sukcesywne szkolenia naszego zespołu w celu podnoszenia kompetencji i świadomości pracowników w zakresie istotności spełniania wymagań i oczekiwań klienta oraz realizacji celów jakościowych,
• ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością we wszystkich obszarach działania naszej organizacji.

Deklarujemy zapewnienie odpowiednich zasobów do realizacji celów jakościowych, jak również nasze zaangażowanie w utrzymywanie oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Właściciel
Anna Filozof - Nieścior